הסכמי קבלנות, תשתית, פיתוח, מתכננים ויועצים

כחלק מהטיפול הכולל בפרויקטפרויקטים גדולים, אגור במשרדנו ניסיון וידע רב, גם בכל הקשור בהסכמי קבלן ראשי/קבלני משנה; הסכמי תשתית; הסכמי פיתוח עם רשויות; הסכמי יועצים, מפקחים, אדריכלים; וכיוצא באלה.

דילוג לתוכן