מכירת יחידות מגורים ומשרדים

בתחום זה אנו מטפלים בפרויקטים למגורים מכל הסוגים, ובכלל זה לבנייה רווייה וצמודת קרקע.

אנו מלווים פרויקטים כאלה בכל שלביהם כאמור לעיל, לרבות בטיפול במטלות הלקוח כ”חברה משכנת”, רישום הבתים המשותפים ורישום זכויות על שם כל הגורמים הרלוונטיים.

במסגרת הטיפול בפרויקטים, קיימת במשרדנו מומחיות בטיפול גם בפרויקטים שמבוצעים במתכונת “מחיר למשתכן”, לרבות פרויקטים משולבים עם יחידות הנמכרות ל”שוק החופשי” ופרויקטים בשילוב ייעודים..

דילוג לתוכן